28 Ağustos 2013URSULA K. LE GUIN

American Wars

Like the topaz in the toad's head 
the comfort in the terrible histories 
was up front, easy to find: 
Once upon a time in a kingdom far away. 
Even to the dreadful now of news 
we listened comforted 
by far timezones, languages we didn't speak, 
the wide, forgetful oceans. 
Today, no comfort but the jewel courage. 
The war is ours, now, here, it is our republic 
facing its own betraying terror. 
And how we tell the story is forever after. 


Amerikan Savaşları

Kurbağanın kafasındaki topazmışçasına
korkunç tarihlerdeki o rahatlık
açıktaydı ve kolayca bulunurdu:
Bir zamanlar uzaktaki bir krallıkta.
Hatta dehşetli haberlerin şimdisinde
dinlerdik, rahatlayıp
uzak zamanlarla, konuşmadığımız tüm dillerde
geniş, unutkan okyanusları.
Bugün sıkı bir cesaret var o rahatlığın yerine.
Bu bizim savaşımız, şimdi ve burada, cumhuriyetimiz
kendi hain terörü ile yüzleşiyor
Ve anlattığımız hikaye sonsuza dek sürüp gidiyor.


çeviren: Beray Selen

3 Ağustos 2013

MARIE PONSOT / ANTİ-ROMANTİK

MARIE PONSOT /ANTI-ROMANTIC

I explain ontology, mathematics, theophily,
Symbolic and Aristotelian logic, says the tree.

I demonstrate perspective’s and proportion’s ways.
I elucidate even greyness by mey greys and greys and greys.

Gravity’s laws, the four dimensions, Sapphic imagery,
Come from contemplating me,
Says the tree.

I perfectly exhibit the functions of earth and air:
Look up, at and through, my branches, leaved, budded, or bare
Laid in their luminous degrees against lustrous infinity:
Your seeing relates you to all of space, through me.
Here’s aesthetics, too. No sight’s nearer to perfectly fair.
I am mediate and immediate, says the tree.

I am variable, exquisite, tough,
Even useful; I am subtle; all this is enough.
I don’t want to be a temple, says the tree.
But if you don’t behave, I will be.
 ..........................................................................

MARIE PONSOT / ANTİ-ROMANTİK

Ontolojiyi, matematiği,  teofiliyi,
Sembolik ve Aristotelesçi mantığı açıklıyorum dedi ağaç.

Bakış açısı ve orantıyla kanıtlıyorum.
Griliği kendi grilerimle ve grilerimle ve grilerimle açıklıyorum.

Yerçekimi Kanunu, dört boyut, Sapphocu imgelem
Beni tasarlamaktan geliyorlar,
Dedi ağaç.

Toprak ve havanın işlevini mükemmelce sergiliyorum
Yukarı bakın! Dallarım, yapraklı, budanmış ya da çıplak
Pırıl peril bir sonsuzluğa karşı parlaklıklarıyla uzanmış
Benim aracılığımla görmeniz sizi uzayın her yerine yaklaştırıyor
Hem de estetik. Hiçbir görüş tam adil değildir.
Hem aracıyım hem de değilim, dedi ağaç.

Değişkenim, keskinim ve sertim
Hatta faydalı: zarifim hem de, bu kadarı yeter.
Tapınak olmak istemiyorum ki ben, dedi ağaç.
Ama görgülü davranmazsanız olurum.

çeviren: anita