3 Ocak 2013

DENEYSEL ARAŞTIRMA:
NESNENİN İRRASYONEL BİLGİSİ ÜZERİNE: KÂHİNLERİN KRİSTAL KÜRESİ

Editörün notu-. Bu sorular ve cevaplar, Le Surrealisme ASDLR sayı 6 (Mayıs 1933)’da yayımlanan, “irrasyonel bilgi”nin olanaklarına ilişkin bir dizi kolektif araştırmanın bir bölümüdür.
 Sorular:


1. Gündüzcül mü, gececil mi? 2. Aşka karşı olumlu mu? 3. Metamorfoza elverişli mi? 4. Kişiye göre uzamsal konumu ne? 5. Hangi çağa karşılık düşüyor? 6. Suya batırıldığında ne oluyor? 7. Peki süte? 8. Sirkeye? 9. Sidiğe? 10. Alkole? 11. Civaya? 12. Hangi elemente karşılık geliyor? 13. Hangi felsefi sisteme ait? 14. Size hangi hastalığı hatırlatıyor? 15. Cinsiyeti ne? 16. Hangi tarihi kişilikle özdeşleştirilebilir? 17. Ölümü nasıl olur?  18. Teşrih masasında güzel görünmesi için neyle bir araya gelmelidir? 19. Onu çölde hangi iki nesneyle görmek isteriz? 20. Onu çıplak bir kadının bedenindeki hangi noktaya yerleştirirdiniz? 21. Peki kadın uyuyorsa? 22. Ölüyse? 23. Hangi burçtan? 24. Onu koltuğun hangi kısmına yerleştirirdiniz? 25. Onu yatağın hangi kısmına yerleştirirdiniz? 26. Hangi suça karşılık gelir?

DENISE BELLON: 1. Gündüzcül 2. Çok olumlu. 3. Evet. 5. Ortaçağ. 6. Uzuyor ve eriyor, içinden küçük balıklar çıkıyor. 9. Bir çocuğun balonu gibi süzülüyor. 10. Durmadan dönen bir prizmaya dönüşüyor. 11. Çocuğun ellerinden kurtulup karın üstünde yuvarlanıyor. 12. Su. 13. Fizyokrasi. 14. Verem. 15. Hermafrodit. 16. Freud. 17. Sayısız kez ikiye bölünerek çiftleşme yoluyla. 18. Çıplak bir kadının gövdesi ve bir kronometreyle. 19. Su dolu bir havuz ve güneşle. 20. Yarısı saçlarıyla örtülü boynundaki çukura. 21. Bacaklarının altına. 22. Göbeğine; kadının eli de üstünde. 23. Terazi. 24. Ayaklarından birinin altına.

GALA (DALİ): 1. Gececil. 2. Olumlu, fakat bazen tehditkâr. 3. Evet, yapay ışığa maruz kaldığında. 4. Göğsünün karşısında. 5. Taş Devri. 6. Baş döndürücü oluyor. 7. Kurbağaları ısıtıyor. 8. Bir avuç dolusu samana dönüşüyor. 9. Düzleşiyor ve bir kitap gibi açılıyor. 10. Patlıyor. 11. Tam tutulmaya yarıyor. 12. Hava. 13. Hegel. 14. Humma. 15. Dişi. 16. Freud.

NUSCH (ELUARD): 1. Gündüzcül. 2. Evet. 3. Evet. 4. Tepesinde. 5. 1933. 6. Eriyor. 7. Büyüyor. 8. Kayboluyor. 10. Bilmiyorum. 11. Düzleşiyor. 12. Hava. 14. Hiçbirini. 15. Erkek. 16. Mars. 17. Suda. 20. Göbeğinde. 21. Omzunda. 22. Bacaklarında. 23. Terazi. 24. Ayaklarından birinin üzerinde. 25. Yastığın üstüne.

YOLANDE OLIVIERO: 1. Gündüzcül. 2. Fazlasıyla olumlu. 3. Çok elverişli, sonuçta o kâhinlerin küresi. 4. Avuçlarının arasında. 5. Catherine de Medici hükümdarlığı. Engizisyon. 8. Sirkeyi sayısız inciye dönüştürüyor. 9. Bunu istemiyorum. İmkânsız. 10. Sonsuza dek bölünüyor ve her bir küre bir buzdağını gizliyor. 11. Dünyanın sonu/belki Satürn’ün ta kendisi. 12. Hava.13. Sürrealist Manifesto. Kâhinlere Mektuplar. Çözünür Balık. 14. Kar körlüğü. 15. Dişi. 16. Nostradamus. Tepegöz. 17. O ölümsüz. 18. Bir neşterle. 19. Susuzluktan ölen bir adamın kadavrası ve üstünde elmastan bir haç olan siyah, kadife bir yakalıkla. 21. Bir gözünün üstünde, birikmiş tüm gözyaşları olarak. 22. Küre, ölü bir kadına dokunamaz. 23. Başak. 25. Sol yanağa temas edeceği şekilde, yastığın üzerinde.


Çeviren: Ilgın Yıldız

cin ayşe sayı:8, kadınların sürrealizm'i dosyasından...

Hiç yorum yok: