14 Haziran 2013


REFUGIA: OTONOM BÖLGELER OLUŞTURMA MANİFESTOSU (BAZ)
subRosa

“Kıtasal bir iklim değişikliğin (buzullaşmanın) yaşandığı dönem boyunca görece olarak iklimi aynı kalmış, bitkilerin ve hayvanların yaşadığı, iklimsel yeniden  düzenlenmenin ardından yeni bir yayılımın ve türleşmenin yer alabileceği bir dul formlar merkezi olarak kalan yer.” (Webster’s New Collegiate Dictionary, 1976)
Transgensel olmayan ekinlerin ekili olduğu tarım arazilerini transgensel ekinlerle değiştiriyoruz. Bu düşüncenin ardında, GE mono kültür ekinlerinden geçen gen transferinden hassas böceklerin ve yabani ot türlerinin uğradığı mutasyon dirençlerinin oranını sınırlandırmak var.
Arzu edilen karışımlar ve yendien kombinasyonlarla Otonom Bölgeler Oluşturma: kadının cinsel özgürleşmesini ve siberfeminist yetileri,teoriyi, bedenlenmeyi ve politik aktivizmi birlikte örmek.
Sosyallik ve entellektüel hayat için özgürleştirilmiş kritik alan; kapitalist Taylorcı üretim modelinden özgürleşmiş, yaratıcı değiştokuş ve oyun için ayarlanmamış, yönetilmeyen zaman, deneysel eylem ve öğrenme, arzulandırıcı üretim, yemek yapmak, yemek ve hüner takası.
Dünya çapında çeşitli iklimlere, ekonomilere, coğrafik bölgelere uyarlanabilecek çoğalabilir kavram. Hiç kullanılmayan bir alanın refugium olduğu iddia edilebilir: varoşlardaki çimlikler, şehirdeki boş lotlar, çatı katları, tarım arazilerinin köşeleri, ormanların düz bölgeleri, mono kültür tarlalarının uygun bölümleri, nadasa bırakılmış toprak, ıskartaya çıkarılmış yerler, geçiş yerleri, savaş alanları, ofis binaları, işgal evleri,vb… Ve aynı zamanda şu an varolan Refugia: multi-kültivar pirinç tarlaları, organik çiftlikler, evdeki sebze bahçeleri,vs.
Alışıldık bir postmodern: dirençli bir biotek zafer bahçesi, neşeli bir onarım alanı, müşterek yasanın işlediği bir milletler topluluğu. Bir geri çekilme şeklinde değil, sosyal, çevresel, libidinal, politik, genetik biçimlerin her anlamında mono-kültüre direndiği bir alan yaratmak.
Yeni ‘Onotomsal Modifiye edilmiş Organizmalar’ ve ajite ekinler için bir habitat yapmak, örneğin: “ProActiva”, cadı kökü ve mandrakeden aşılanmış bir şifa.
Kapitalist virüsler ve iş dünyasının hırslarından yozlaşmış, işe yaramaz  GE ekinlerinin nekahati ve canlanması için bir barınak yeri.
Öyle bir yaratıcı atalet yeri ki tarım / biotek şirketlerinin motorlarını yavaşlatacak  ve onların risklerini ve yararlarını ortaya çıkarabilecek uzun dönemli bir teste tabii tutacak zamanı sağlayacak.
Ne bir ütopya ne de distopya, tersine mühendislik, canavarımsı aşılama, spontan canlanma, yeniden kombine etme, farklılık, çok çeşitli melezleme, evcilleştirme, soyu karıştırma, mutasyon, ekin çevrinleri, anormallik, gereksiz güzellik, koalisyonlar, ajite-ekinler, görünmeyen filizlenmeler için perili alan. Refugia’daki biotek ve transgensel çalışma arzu, rızaya dayalı kamu riski değerlendirme, bilgilendirilmiş amatör deneysellik, yenilenme ve lezzet değeri, mülksüz uzmanlık, şen bir memnuniyet ve şifalandırma temeline dayanır.

subRosa halen süren siber feminist bir stratejiler ve taktiksel eylemler serasıdır.

çeviri: a.s

hazırlanmakta olan cin ayşe sayı 10 ‘manifestolar’ dosyasında yer alacaktır.

Hiç yorum yok: